Faceți căutări pe acest blog

luni, 21 martie 2016

JEFUITORII ROMÂNIEI


      Mulți, lacomi și perfizi . Cârdășia între politicieni, înalții prelați și primari a fost dezvăluită aseară în premieră de celebra realizatoare TV ,Carmen Avram, în filmul anchetă DOM,DOM, SĂ-NĂLȚĂM. 


Te doare mintea și capul , cine , cui și cât îi pasă cum se aruncă pe apa sâmbetei sume imense de bani, mare parte intrând în buzunarele fără fund ale prelaților. 


Aceștia sunt hoții care fură și ultimul ban din buzunarul tot mai sărac al românilor, al spitalelor, al doctorilor, al profesorilor, al funcționarilor publici , militari, polițiști , jandarmi, al mamelor și copiilor, al bătrânilor pensionari și al tuturor. Prelații, care oficial cred în Dumnezeu, nu au niciun Dumnezeu. Dumnezeul lor e banul furat de la stat și de la noi toți.

VASILE ANTON IEȘEANU,  21 MARTIE  2016, IAȘI 

joi, 17 martie 2016

Și nemuritorii pot muri într-o zi…Lui Umberto Eco, omagiu!  
          Abia azi  am aflat   întâmplător   că  Umberto  Eco  a  plecat de  pe Terra  în data de   16 februarie  2016 , exact în ziua când   moirele   se jucau  cu ghemul  destinului  meu  și cu foarfeca.   L-a luat vreo societate ocultă  în  care   catolicii sunt experți?! Nu! Umberto Eco a murit de  bătrânețe.                                       
         Mereu am   fost îmboldit să cred că  marii oameni de spirit  sunt nemuritori. Spre exemplu,  nu cred că Eminescu e   mort, că a decedat, asasinat cu bună știință, lovit cu o piatră în cap de  un agent infiltrat   în ospiciu  sau  de un  individ sadic, răzbunător,  instigat  cu bună știință de siguranța statului  din acele vremuri în care  trăiau  oameni   tot atât de  ticăloșiți ca cei  din zilele noastre.                                                                                                                                          Când am citit  prima oară , romanul  Numele trandafirului, pur și simplu m-a copleșit.  Și pe cine  nu ar  copleși un thriller!  Romanul  de acest gen îți dă fiori,  te  tensionează,  crește  adrenalina, iar după ce te ține cu sufletul al gură,      urmează  momente de acalmie.
Thrillerul  e un  adevărat  tsunami  în care intriga    te învăluie   în mister,  complot , conspirație ocultă, iar  deznodământul  prezintă    o lume nevăzută  care  conduce din umbră evenimentele  istorice.  Lumea  crede  că  sunt  întâmplătoare.  Un thriller  monahal  cum   este  Numele trandafirului devine  și mai incitant prin  curiozitatea  stârnită de  misterul ce  învăluie  lumea  călugărilor.                       
După Numele trandafirului  am citit, la recomandarea  unui prieten   Pendulul lui Foucault. Nu l-am   înțeles prea bine, aveam multe lacune  în  privința teoriei conspirației.
Cu toate acestea m-am atașat de  Umberto Eco și   următorul  roman,  Cimitirul   din Praga l-am devorat.   Romanul m-a nedumerit.  Nu am reușit să-i găsesc mesajul.  Ca să-mi fac o părere și despre omul de știință Umberto Eco   am cumpărat   Kant și ornitorincul. Nu am reușit să pun mâna pe Tratatul de semiotică  generală, dar vremea nu-i trecută.  
În Kant și  Ornitorincul,  Umberto Eco atacă  pe marii filosofi,  Aristotel , Kant,  Heidegger    de pe poziția științelor cognitive. Nu se poate face  știință  din anecdote, ci atacând  dur   conceptele  tari,  consacrate.                                        
Cel mai mult  l-au supărat pe Umberto Eco , comentatorii de  pe Facebook, „idioții  satului”  care fără   o brumă de cultură  au trecut la atacuri   jegoase, cum de altfel se petrec  lucrurile și pe la noi,   unde tot românu-i priceput  la toate - de  la  fotbal până   la politică  și la  cultură.            
Ulterior  mi-a căzut în mână  dialogul-eseu   Nu sperați  că veți scăpa de  carte  scrisă  împreună cu  Jean – Claude  Carrière  , gândindu-mă că  voi afla   misterul  mesajului  din cele  trei  romane.

Abia   după ce am citit cartea   lui Enrique de Vicente  - Chei oculte în codul lui da  Vinci, am realizat ce a vrut  să  ne transmită   Umberto Eco în cele trei romane, îndeosebi  în Pendulul lui Foucault  și  Cimitirul din Praga , anume   că dincolo de lumea  vizibilă,  reală, există  o elită  invizibilă  constituită în societăți oculte  care  manipulează   și dirijează lumea,  prin agenți  infiltrați   în poziții  cheie  în toate    administrațiile guvernamentale,  inclusiv  în Consiliul  European  al UE.                                                                                                                                  Să nu ne facem iluzii  sceptice  în privința „teoriei  conspirației”!  Umberto Eco   ne-a  transmis   un  mesaj AVERTISMENT  pin  romanele sale – LUMEA E CONDUSĂ  DIN UMBRĂ  DE  ORGANIZAȚII   OCULTE, RELIGIOASE ( Opus Dei)  ȘI LAICE (Masonii) .   Dacă nu  mă credeți, citiți-l  pe  Eco!                                 Vasile Anton Ieșeanu,  17 martie  2016, Iași 

E Immortali possono morire un giorno ... omaggio di Umberto Eco 
          Ho saputo solo oggi che Umberto Eco accidentalmente lasciato sulla Terra il 16 febbraio 2016, il giorno in cui MOERAE matassa giocato con il mio destino e forbici. L-ci è voluto un po 'di società occulta dove i cattolici sono esperti?! No! Umberto Eco è morto di vecchiaia. Sono sempre stato spinto a pensare che i grandi uomini sono spirito immortale. Per esempio, io non credo di Eminescu morto, è morto assassinato deliberatamente colpito con una pietra alla testa da un agente infiltrato l'ospizio o un individuo sadico, vendicativo, istigato consapevolmente la sicurezza dello Stato di quei tempi in le persone che vivono proprio come nero come quelli di oggi. Quando ho letto il romanzo nome della rosa, semplicemente mi sopraffatto. E chi non avrebbe sopraffare un thriller! Il romanzo di questo tipo ti dà i brividi, si serrate aumenta l'adrenalina e dopo si prende l'anima della bocca, sono momenti di tregua.
Thriller è un vero e proprio tsunami che si avvolge nella trama di mistero, la trama, cospirazione occulta e il risultato presenta un mondo invisibile che porta eventi storici ombra. La gente pensa casuale. Un nome monastico thriller di come Rose diventa ancora più emozionante dalla curiosità suscitata dal mistero dietro il mondo dei monaci.
Dopo aver letto nome della rosa, un amico ha condiviso il pendolo di Foucault. Non ho ben capito, ho avuto molte lacune nella teoria del complotto.
Tuttavia ho attaccato Umberto Eco e il prossimo romanzo, cimitero di Praga divorai. Il romanzo mi ha lasciato perplessi. Non sono riuscito a trovare il messaggio. Per ottenere un parere su lo scienziato Umberto Eco Kant e l'ornitorinco comprato. Non sono riuscito a mettere le mani sul Trattato di semiotica generale, ma il tempo non è durata.
Kant e l'ornitorinco, Umberto Eco attaccando i grandi filosofi, Aristotele, Kant, Heidegger posizione sulla scienza cognitiva. Non si può fare aneddoti della scienza, ma i paesi che attaccano concetti duri sancito. Quanto più essi sconvolto Umberto Eco, i commentatori su Facebook, "scemi del villaggio", che senza un'infarinatura di cultura passato da attacchi sporco, altrimenti le cose accadono e per noi, dove tutti Romanu del bravo a tutto - dal calcio alla politica e alla cultura.
Più tardi, è caduto in un dialogo mano saggio speranza non si ottiene il libro liberarsi scritto con Jean - Claude Carrière, pensavo che il messaggio dei tre romanzi gialli.
Solo dopo aver letto il libro di Enrique Vicente - Chiavi occulte Codice Da Vinci, ho capito quello che voleva trasmettere Umberto Eco in tre romanzi, in particolare il pendolo di Foucault e cimitero di Praga, vale a dire che al di là del mondo visibile , vero, c'è una élite costituita la società occulte invisibili che manipolano e dirigono il mondo da agenti sotto copertura in posizioni chiave in tutte le amministrazioni statali, tra cui Consiglio europeo dell'UE. Cerchiamo di non illuderci scettici sulla "teoria della cospirazione"! Umberto Eco ci ha inviato un messaggio attraverso il suo romanzi ATTENZIONE - L'OMBRA DEL MONDO è portato organizzazioni occulte, religiose (Opus Dei) e secolari (muratori). Se non mi credete, leggete l'Eco!
Google Traducere pentru companii:Translator ToolkitInstrumentul de traducere a site-urilor webGlobal Mark

luni, 14 martie 2016

Einstein - Cât de mult a avut Dumnezeu de ales când a construit Universul?

Omagiu pentru  Einstein 
Azi se împlinesc    137 de ani de la nașterea  savantului evreu care  a   descoperit  legile universului,      

 Einstein a intuit  genial  relativitatea  lumii, dar tot el i-a găsit şi o constantă cosmică, fără de care Universul nu numai că nu ar avea un sens raţional, dar nu ar putea funcţiona şi deci nu ar putea exista. Funcţionarea la marginea haosului este credem cea mai bună  formulare care poate explica necesitatea şi contingenţa. 
Or, faptul că genealogia Universului este genealogia Ideii, noi nu putem identifica această idee decât cu informaţia programată care se derulează permanent  şi care realizează evoluţia ideală a Raţiunii, respectiv care organizează în mod <<ideal>>, adică pe baza unui program informaţiional orice existenţă în Univers. Cum am mai spus programarea informaţională a materiei din Univers nu este o programare absolută, şi tocmai de aceea este <<ideală>>, căci dacă ar fi absolută ar duce Universul la fatalitate, iar dacă materia din Univers nu ar fi programată ar duce cu siguranţă la haos. 
Ideea programarea rezultă din structurarea materiei în sisteme stelare şi galactice, cel puţin asta rezultă din observaţii,  structurare care cel puţin ne induce ideea de raţional, dacă nu se poate deduce, or noi credem că tot ceea ce este raţional este şi programat, la fel cum tot ceea ce este programat este şi raţional. 
Informaţia materiei este mai degrabă o programare <<relativă>>; o programare  absolută ar fi dus la o rotire într-un cerc vicios,  la prăbuşirea în sine a Universului. Prin urmare  existenţa  este o <<programare la marginea haosului>> şi credem  că tocmai acest aspect <<la marginea haosului>> al ordonării Univesului i-a determinat  pe mulţi filosofi materialişti, începând cu Epicur şi până la J. Monod, marxişti , materialişti  şi  existenţialişti să creadă în primordialitatea contigenţei şi în mişcarea întâmplătoare a lumii.
Cu toată orientarea lor materialistă, filosofii porticului se apropie totuşi cel mai mult de ceea ce noi numim <<programarea informaţională a materiei la marginea haosului>>. 
Ei îşi menţin ideea materialistă prin aceea că ceea ce numim noi informaţie, ei numeau suflet, raţiune,  cauză, dar de natură materială (pentru ei nu există decât materie); un suflet material al lumii  penetrează subtil ansamblul elementelor corporale din care se compune Universul, asigurându-le coeziunea şi coerenţa. 
Astfel că lumea formează un sistem închegat în care fiecare parte este în raport sau în <<simpatie>> cu întregul. Aşadar, întregul univers este guvernat de o necesitate care nu lasă loc la schimbări: tot ceea ce trebuia să întâmple se va fi întâmplat, tot ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. 
Cu toate acestea din cauza materialităţii sufletului ei nu recunosc existenţa timpului trecut şi viitor; nefiind corporale nu se poate acţiona asupra lor.

      Programarea informaţională a materiei ne dă posilitatea să admitem trecutul şi viitorul fiindcă deşi nu  sunt corporale cum susţin filosofii stoici, şi trecutul şi viitorul sunt informaţionale şi chiar dacă nu avem capacitatea de a acţiona asupra acestor informaţii noi ştim că au fost şi vor fi realităţi virtuale. Şi din aceste considerente noi numim existenţa -  un absolut relativ. 
         Un Univers programat la marginea haosului este absolut prin aceea că are o <<tulpină>> informaţională fixă, neschimbătoare, un <<invariant>>, şi relativ, pentru că  programarea sa conţine  şi  o parte  informaţională  flexibilă, schimbătoare, variabilă care dă posibilitatea mişcării în spirală şi devenirii lui în perspectiva eternităţii.( Vasile Anton Ieșeanu  - Viață și destin, volum în pregătire)