Faceți căutări pe acest blog

joi, 5 ianuarie 2017

Pledoarie pentru o democrație bipartită


Cea mai bună formă democratică   nu  este  multipartitismul  ci așa cum  demonstrează democrațiile consolidate   bipartitismul.   
În țările  marilor  democrații, cu democrații   consolidate și puternice există două partide   mari,  în general  unul de centru stânga , celălalt de centru dreapta.   
 Bipartitismul este   forma politică  cea mai eficientă  de funcţionare democratică  a unei societăţi; acesta răspunde cel mai bine naturii duale a omului, natură duală generată de programele mintale ale celor două emisfere ale creierului. 
 Sistemul bipartit corespunde în mod ideal naturii sufletului uman dominatei sale masculine şi feminine. Sufletul uman reclamă puterea bivalentă - stânga şi dreapta  -   corespunzătoare mentalului omenesc a dominatei  masculinului şi femininului. Sufletul uman nu este doar cel masculin  pe care l-a avut în vedere Platon la întocmirea imaginară a cetăţii sale  ideale, ci este bivalent; masculin şi feminin , în egală măsură la bărbaţi şi la femei.                                        
Bipolaritatea  există   în întreaga natură  biologică, există în natura umană , există  ca principiu filosofic  descoperit de   Heraclit, acela al contradicției  interne,  contradicție  generatoare  de  dreptate, adevăr  și armonie socială. Acesta este  Logos  sau Rațiunea  existenței   umane  și principiul  fundamental al  Democrației.                                                                                          
Ca să fie oportună puterea trebuie să fie bivalentă.   Puterea bivalentă   e   asemenea unei familii -  e  bună dacă se ocupă de educarea progeniturilor  şi administrarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru bunăstarea  şi buna educaţie a  acestora. Analog, cetatea trebuie să se ocupe de educarea cetăţenilor şi de  buna administrare  a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru bunăstarea  cetățenilor. Cetăţenii trebuie priviţi de conducătorii cetăţii, la fel cum familia îşi priveşte progeniturile.  Existenţa a două centre de putere politică este măsura democratică cea mai rezonabilă, o măsură care  menţine  cel  mai bine tendinţele extremiste în limitele căii de mijloc a raţiunii.                   
Spre deosebire de sistemul bipartit, sistemul  pluralist, cu mai mult de două centre de putere  este un sistem  mai degrabă anarhic  decât  democratic.     Trei sau mai multe centre de putere de putere politică sunt generatoare de  conflicte anarhice. Poate degenera în  varii împrejurări în   extremism   iar   extremismul politic  reclamă   totdeauna  dictatura. Pluralismul politic înseamnă o pluralitate de centre de putere şi de interese conflictuale, care cel mai  adesea subminează  interesul naţional.         
Pluralismul are mai degrabă  analogii cu celălalt pol social-politic  extremist – anarhia. El constituie şi pentru  alegător un mare neajuns -   îngreunează opţiunea în alegeri. Statele  în care funcţionează mai mult de două partide sunt cele mai uşor  predispuse la haos social, la  extremism  și   anarhie .                                                                                                     
Mai mult, neatingând procentul de 51% sunt  mereu nevoite la guverne de coaliţii   cu   partide  având  interese divergente şi prin urmare mai puţin responsabile, care vor întâietate, se suspectează reciproc,  își consumă neeconomic   energiile   creative  și se lasă  prinse în varii conflicte de putere  în loc să   se înhame la treabă,  din opacitatea paranoică  de a nu se înhăma la căruţa celuilalt, de a nu face jocul politic al celuilalt de a nu fi  pus în  situația păcălitului.  Guvernele de coaliţie   și mai cu seamă   de largă coaliţie, induc o psihologie de ambiguitate în răspunderea ministerială şi administrativă a ţării şi, implicit,  lasă o marjă mare de compromisuri şi potenţiale  acte de corupţie.                                                                                                                                                        Deşi sistemul bipartit  nu elimină posibilitatea  existenţei  partidelor constituite  pe criterii etnice –  ca UDMR   care pune condiţii  tot mai aberante   cu fiecare nouă guvernare la care sunt  invitaţi să participe de către partidul care a câştigat alegerile, dar nu are  majoritatea – cum e cererea de autonomie teritorială, un stat în stat, un asemenea sistem ar  satisface procentul de peste cinzeci la sută şi ar elimina  de la guvernare partidul etnic.                                                                                            
 În anumite împrejurări internaţionale ambigui, solicitarea autonomiei poate fi împlinită iar clivajul ţării un fapt legitimat.  În sistemul partinic partidul etnic nu ar a ajunge la guvernare şi prin asta nu  şi-ar  împlini scopul  orgolios  de a conduce şi administra România.                                           
 Mai mult ei n-ar putea să impună condiţii, cum le impune în prezent partidelor româneşti pentru susţinere parlamentară  şi prin asta o diminuare  a  prestigiului în electoratul etnic, condiţii în care şi ataşamentul  electoratului faţă de partidul etnic s-ar diminua.                                                    
 Menţinerea deliberată,  din interese oculte şi implicit antinaţionale, a pluralismului, în detrimentul bipartismului înlesneşte  etnicismul  partinic şi sugerează viziunii constituţională de ,,stat  naţional unitar’’ un statut mai degrabă de deziderat pur teoretic. În contrapondere cu  neseriozitatea parlamentarilor  români se observă seriozitatea etnicilor, care îşi urmăresc cu tenacitate scopurile.           
 Nu întâmplător André Santini, un anume politician francez şi-a intitulat manualul critic şi autocritic pentru uzul oamenilor politici, Aceşti imbecili care ne guvernează.                                             
 Cramponarea  unor lideri ai partidelor  de pluralism, iluzionaţi de putere, în detrimentul  bipartismului, denotă mai degrabă  interese pecuniare pe care sub oblăduirea puterii şi le pot satisface, decât preocupare pentru interesul  public şi naţional.                                                                     
 Existenţa a două partide puternice ar elimina din start compromisurile şi politicile conciliate în faţa pretenţiilor, adeseori absurde ale etnicismului politic.   Dacă   stânga a  reușit de bine de rău să  mențină un PSD, puternic, dreapta e într-atât de fărâmițată și divergentă încât , vorba  politiciene  franceze  Marine  Le Pen,  unificarea  în aceste condiții  este o fantezie.  La dreapta  trebuie un lider   puternic, constructiv, însă în condițiile în care  Iohannis   menține PNL ca partidul lui de buzunar,  avansând în fruntea acestuia niște  blonde proaste, după chipul și asemănarea lui, pe care  le poate lesne   manipula, este imposibil a aduna dreapta sub  auspiciile  PNL.  Cel care  trebuie eliminat  din cursa pentru  unificarea dreptei este în primul rând  spânul Băsescu care este prin construcția  genetică un dezbinător,  apoi ieșirea  PNL  de sub tutela  lui Iohannis, care  are  menține în acest partid   disensiuni imposibil de  armonizat.  Mă întreb dacă  cei doi  spâni , Băsescu și Iohannis  nu au tocmai această   misiune distructivă asupra  dreptei spre a nu se reuși  formarea  la dreapta   a unui partid, la fel de puternic ca PSD.                                                                                            Orgoliile şi mai absurde ale liderilor  unor  partide, care vor cu orice preţ o existenţă de sine stătătoare, efemeră în sine,  numai cu speranţa deşartă de a ajunge la putere, subminează acest interes naţional, deloc de neglijat. Iluzia puterii îi orbeşte până la iresponsabilitate imbecilă.                                  
 În statele cu vechi democraţii funcţionează sistemul bipartit -   SUA, Anglia,  şi după al doilea război mondial Germania şi Japonia. Experienţa acestor state demonstrează că sistemul politic bipartit este modelul cel mai  optim pentru democraţie. De ce consider sistemul bipartit  ca fiind cel mai optim pentru democraţie? Fiindcă atât  tendinţele anarhice , cât  şi tentaţiile totalitare  sunt mult mai uşor controlabile, mai uşor de stăpânit şi de limitat. Dar şi sistemul bipartit are un mare cusur –  posibilitatea rotaţiei mecanice la putere, cum de altfel s-a întâmplat  cu primele două partide româneşti – conservator şi liberal.                                                                                                           
Orice democraţie funcţionează pe baza încrederii cetăţeanului în actul guvernării. Încrederea cetăţeanului se bazează pe seriozitatea actului guvernării. Seriozitatea este un concept moral care presupune conştiinciozitate, profunzime, intensitate, autenticitate şi respingerea cu orice preţ a falsului, al lui pseudo. Acest  concept  moral  vizează  calităţile morale ideale, cu toate acestea     încrederea cetăţeanului în instituţiile democratice depinde de gradul de seriozitatea a parlamentarului. Între încredere şi seriozitate există o relaţie direct proporţională.                                          Cu cât  seriozitatea lui zoon politikon  este mai mare, cu atât încrederea cetăţeanului alegător creşte.  Cu cât   actul politic al animalului politic este mai lipsit de seriozitate cu atât scade încrederea  cetăţeanului în cei aleşi să exercite actul guvernării. Seriozitatea nu presupune neapărat inteligenţă deosebită, ci un caracter ferm , muncă  asiduă  și conștiință civică .                                       Seriozitatea lui zoon politikon este conferită de cinstea  şi corectitudinea acestuia. Asta presupune şi o inteligenţă ştiinţifică şi nu viclenia  cu care s-a văzut este înzestrat instinctual orice individ cu predispoziţii tiranice. Din nefericire s-a văzut că  în politică şiretenia , viclenia sunt atuuri ale   abilității  cu şanse de ascensiune, mult mai mari, cel puţin la noi, decât ale omul  politic realist, ancorat mai bine în realitatea socială.  Totuși PSD-ul   condus de  Liviu Dragnea a demonstrat  că,  cel   puțin în  alegerile de la 11 decembrie 2016,   inteligența  creativă,  prin  promovarea  programului economico – social   riguros  întocmit,   învinge  viclenia persuasivă  și distructivă.                     

Vasile  Anton Ieșeanu , 5 ianuarie  2017, Iași           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu