Faceți căutări pe acest blog

joi, 20 octombrie 2011

În CONSTELAŢII DIAMANTINE NR. 14


a apărut eseul:   Adevăratele valori ale existenţei
Constela\ii diamantine
Revist􀄃 de cultur􀄃 universal􀄃
Fondat􀄃 la Craiova,
în septembrie 2010
- apare lunar -
Membri de onoare ai colectivului de redac􀄠ie
- Acad. Constantin B􀄂􀀯􀄂CEANU-STOLNICI
- Prof. univ. dr. Remus RUS
- Prof. dr. Florin AGAFI􀄟EI, orientalist, sanscritolog
- Prof. dr. Lidia VIANU, Professor of Contemporany British
Literature, English Departament, Bucharest University
2 Anul II, nr. 10(14)/2011
Responsabilitatea privind con􀄠inutul materialelor publicate
în revista Constela\ii diamantine apar􀄠ine strict autorului
care semneaz􀄃 textul.
Adresa redac􀄠iei:
Cartier L􀄃pu􀃺, Bd. Decebal, bl. S2, ap. 13, Craiova, Dolj,
România, cod: 200440
ISSN 2069 – 0657
DTP: Doina DR􀄂GU􀄟

George Popa, Avatarurile modernit􀄃􀄠ii ..............
..................................................................pp. 1,13-15
Janet Nic􀄃, O pinie, dou􀄃 pinii .....................p. 3
Doina Dr􀄃gu􀄠, Turul promo􀄠ional pe Dun􀄃re ..p.4
Aspecte de la Promotional Danube Tour ....p. 5
Al. Florin 􀄟ene, Via􀄠a satului românesc 􀃺i a
􀄠􀄃rii în literatura epistolar􀄃 (I) ................pp.6,7
Mariana Vicky Vârtosu, Suferin􀄠ele unui
redactor ..............................................................p. 8
Cristian Petru B􀄃lan, Noi relev􀄃ri despre
opera lui Caragiale ..................................pp. 9,10
Iulian Chivu, Via􀄠a dup􀄃 Matei ............pp. 11,12
George Filip, L’ère des poètes .......................p.16
Slavomir Alm􀄃jan,Perpetua rostire .............p. 17
Mariana Zavati Gardner, Oglinda cu vise ...p.18
Ioana Stuparu, Târguiala ..............................p. 19
Melania Cuc, Vraj(b)a clipei ........................p. 20
Adrian Botez, 􀀰􀄃-ntreab􀄃 str􀄃mo􀃺ii ..........p. 21
Marian P􀄃tra􀃺cu, Cravata ro􀃺ie de
pionier (II) ................................................pp. 22,23
Carol Hâr􀃺an, Sindromul “Facebook” ....p. 23
Lucre􀄠ia Berzintu, Interviu cu cineastul
Marcu Simionovici .................................pp. 24-28
Mihai Batog-Bujeni􀄠􀄃, Ne􀃺tiutul 􀃺fâr􀃺it al unei
pove􀃺ti vechi; Misiunea...........................pp.29,30
Boris Mehr,Poeme.........................................p.30
Florin M􀄃ce􀃺anu, Arta rupestr􀄃 ...................p.31
Gheorghe Neagu,Decora􀄠ia ..................pp.32-34
Ioan Lil􀄃,Poeme..............................................p.34
Attila F. Balazs, Revolt􀄃 .........................pp.35-37
Florentina Dalian,Mereu al􀄠i c􀄃􀁏􀄃tori .......p. 37
Llelu Nicolae V􀄃􀁏􀄃reanu(Sârbu), Urme-n inima
cuvântului ........................................................p. 38
􀃹tefan Lucian Mure􀃺anu, Depeizarea egoului
în romanul superrealist .................................p. 39
Emil Bucure􀃺teanu, Nemuritorii din Agapia
.....................................................................pp. 40,41
Gheorghe A. Stroia, Pictorul iranian Iman
Maleki sau “Fascina􀄠ia artei...” ..........pp.42,43
Nicolae B􀄃la􀃺a, Povestea, cump􀄃􀁑􀄃 între cer 􀃺i
􀁓􀄃mânt .......................................................pp. 44,45
Marinela Preoteasa, Florentin Smarandache 􀃺i
matematica literelor ................................pp.46,47
Rafaela Tr􀄃istaru, “P􀄃pu􀃺a de sticl􀄃” sau
“Calea spre lumin􀄃”.......................................p.48
Anton Vasile, Despre adev􀄃ratele valori ale
existen􀄠ei ...................................................pp.49-51
Constantin E. Ungureanu, Costel R􀄃ducan,
profesor 􀃺i literat .....................................pp. 52,53
Costel R􀄃ducan, Dincoace de Utopia ..........p.53
Nicolae Mihu,Constela􀄠ii epigramatice .......p. 54
􀃹erban Codrin, Testamentul din strada
Nisipuri .....................................................pp. 55-57
Dan C􀄃pruciu, Tentativa de modificare a
testamentului ....................................................p.58
Ion C􀄃􀁑􀄃voiu, Constela􀄠ii epigramatice .....p. 59
Octavian Lupu, Schi􀄠􀄃 de studiu a Bibliei
dintr-o perspectiv􀄃 de ansamblu ................p. 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu