Faceți căutări pe acest blog

marți, 15 decembrie 2015

CEI PATRU PRIETENI AI OMULUI LIBER ȘI DEMN


    Preotul Zamisnicu Dumitru    afirmă în jurnalul său de martir al comunismului că ceea ce îl face pe om să rămână liber  și demn  cu adevărat este voința de a fi om liber, indiferent de regimul în care trăiește. În ce constă a fi om liber?
          A fi om liber afirmă preotul, impune ca ființa umană să aibă patru prieteni. Primul prieten este curățenia (puritatea) minții și a trupului; al doilea este bărbăția - curajul pentru a face fapte morale; al treilea prieten este adevărul (să nu mințim din pizmă, din interes, din frică); al patrulea prieten este dreptatea - să avem în permanență, în orice împrejurare, simțul dreptății care ne eliberează de interesul material, „pentru că”, scrie preotul Zamisnicu,„omul nu este”, ci  numai astfel „devine omul, prin acești patru prieteni, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.”(fragment din eseul Libertate în Iadul de lux )

Vasile Anton  Ieșeanu, 15  decembrie 2015,Iași  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu