Faceți căutări pe acest blog

marți, 27 martie 2012

Atentate teroriste sau despre misterul numărului fatidic 11


Parlamentul European a declarat  ziua de 11 martie  "ziua victimelor terorismului".  De ce data de  11 martie a fost declarată  ziua victimelor terorismului? E doar  o coincidență  sau numărul 11 este fatidic și fatalist?   Este mai fatidic și mai fatalist decât numărul ghinionist 13?!                                              

Primul atentat   terorist, din acest secol, a avut loc , la 11 septembrie 2001, asupra celor  două turnuri emblema a SUA. Al doilea  atentat  a avut loc la 11 martie 2004, asupra trenurilor  din Spania, în gara Madrid. Al treilea atentat  din sudul Franței, a început în ziua de 11 martie cu împușcarea unui soldat la  Toulouse.
  

Citește  și
Urmăresc,   atentatorii,   zile cu semnificație importantă pentru ei?!
Observăm că aceste  date se află, din  punct de vedere al timpului astrologic, exact diametral opuse.                                                                  
  După atentatul din 11 septembrie 2001, cel mai căutat cuvânt pe Google a fost  Nostradamus. Noi nu l-am căutat pe Google, ci în  Istoria filosofiei oculte, scrisă de Alexandrian. O mulțime de   comentatori, scrie Alexandrian, au încercat să pătrundă  enigmele din sibilinicele sale Centurii. Una din cele o mie de centurii mi-a atras atenția. 
În anul  o mie nouă sute nouăzeci și nouă și șapte luni
Din ce veni-va un mare Rege de spaimă
Învia-va el pe  marele Rege de  Angoumois
Înainte, după,  Marte  domni-va cu bucurie
 O mie  nouă  sute  nouăzeci și nouă  și șapte luni, ar putea  fi  prin extensie 2000  și  șapte luni.  Este posibil, ca timpul, să nu fi fost pentru Nostradamus,  la acea vreme,  calcul cel mai exact.                                         
Ceea ce șochează  însă este cel de-al doilea vers: ,,Din cer veni-va  un Rege de spaimă.” Alexandrian presupune  că acest vers are semnificația   unui puci militar sau un atac terorist.                                                             
Nostradamus a avut  o serie  de  viziuni despre viitor în stare de autohipnoză , dar el le-a conceput după cultura timpului său și nu al nostru. Straniu  rămâne însă  acest vers ,,Din cer veni-va un Rege de spaimă”.                     
Lovirea celor două turnuri din cer (cu avioane americane deturnate)  a provocat o spaimă aproape globală. Alexandrian este sceptic  în ceea ce privește viziunile  lui Nostradamus asupra celorlalte secole de după el.                                    
Dar pentru noi, după experiența  atacului terorist de la 11 septembrie 2001,   rămâne șocant acest vers:  ,,Din cer”  și  ,,Rege de spaimă” și ultimul :   ,, Înainte, după,  Marte domni-va cu bucurie”.                                                
Acest  ultim  vers  induce  o   previzibilă  profeție asupra înmulțirii actelor teroriste în lume.  După cum  istoria a dovedit, după atentatul terorist   asupra celor două turnuri gemene,    actele teroriste s-au înmulțit, înviindu-l după  lovitura de la  11 septembrie  2001, pe acest Rege al terorii , numit de Nostradamus  - Angoumois.                                                                                Cum Nostradamus  obișnuia să anagrameze numele și denumirile (spre exemplu Paris era numit Rapis)  e greu de dezlegat enigma acestui Rege, dar   pe acest   Rege al Spaimei,  noi îl definim ca fiind Terorismul.                                
Dar nu  profețiile lui Nostradamus intenționăm  să le analizăm ci coincidențele   bizare ale  numărului 11                                                                                                                                
         Oare nu trebuie luate în  calcul aceste stranii coincidențe ale numărului 11? 
Științele  și filozofia epistemologică  se  fundamentează   pe probe  indubitabile, în  speță  pe experiment, dar filozofia ocultă ne îndeamnă să  aruncăm o privire  dincolo  de experiment. Viziunea  filosofiei oculte se bazează pe Mathesa.                                                                                            Mathesa  provine  din grecescul mathesis și  însemna  învățătură.  Mathesa  a inspirat   pe teologii creștini  și pe  ocultiști să  îmbine metafizica și matematica spre a defini  viața  în Univers.                                                                   
Primii specialiști în mathesis au fost preoții. Există numeroase probleme, scria  episcopul Juan Caramuel, în  Mathesis audax (1660), în filozofia divină care nu pot fi înțelese fără mathesa.   În scopul demonstrării adevărurile  teologale, acesta s-a folosit de  logaritmi  și figuri geometrice.
La criticile aduse de filosofi, mathesa a fost abandonată. Dar, în prima jumătate a sec. al XIX-lea medicul german  Malfatti de Montereggio reînvie mathesa cu ajutorul doctrinelor indiene.                                                      
Principala regulă care trebuie respectată este  sugerată de TomaʼAquino, anume că  primele numere sunt importante. Cu cât  un număr se depărează mai  mult de unu, spune  filozoful dominican ,  cu atât  mai mult se afundă în materie;  cu cât se apropie de unu  cu atât urcă în spirit.                                                     
Dar,  continuă el, numerele nu trebuie confundate cu cifrele care sunt semne convenţionale. Pentru a se ajunge la  numerele de la unul la zece el propune reducerea  teozofică  pentru a afla rădăcina esențială.             
Aflarea rădăcinii esențiale  se face prin operația de adunare a numerelor până aflăm numărul esențial. Interesul  filozofilor pentru numere a  început  odată cu pitagorismul.  Aceștia le asociau zeilor, fără a le transforma în  zei, cabaliștii vedeau în Sefirot - razele infinitului.
Claude de Saint Martin spunea că orice ființă nu poate dăinui fără numărul său.  Toate  ființele  temporale au  două numere, unul pentru existență, celălalt  pentru acțiune.  Același  Saint Martin spune că cele două numere ale răului    sunt 2 și 5, numerele spiritului  sunt 1,10, 8, 7și 4, iar cele ale materiei 3,6,9.
Oricum  am lua  numărul 11, fie  păstrându-l astfel, fie efectuând operația de adunare teozofică  dă   numărul  2. Acesta   este  primul  număr al răului, ne  spune Alexandrian  în Istoria filozofiei oculte.
Numărul 2 pereche  și feminin   este considerat  factor de diviziune și discordie, reprezentând cele două fețe ale ceea ce englezii  numesc  love-and-hate relationship.
Din punctul  de vedere al teroriștilor  relația de dragoste și ură  definește fanatismul de tip extremist - respectiv iubire pentru o religie, o cauză  și ură  distructivă  pentru tot și toate care sunt în afara arealului său  cultural și spiritual. De la fanatism,  probabil,   a derivat și fani, acesta  asociindu-se imediat cu fanatici - fani fanatici. Sintagma des uzitată în mas-media este evident un pleonasm   căci fan, după DEX este un anglicism, derivat din englezescul  fanatic  și definit ca admirator fanatic.                                                     Fanatismul îl  putem înțelege prin ceea ce  Engels definea ca fiind ,,falsa conștiință”, respectiv completa servitute față de  cineva sau ceva, însoțită de starea iluzorie  de satisfacție și fericire. Dar, falsa conștiință  înlocuiește în parte alienare, concept fundamental   în filozofiile   lui   Hegel, Feuerbach și  Marx.         
Expresia  alienare cel mai adecvat poate fi tradus prin înstrăinare  - sunt   înstrăinat de propriile mele dorințe care  nu-mi aparțin, ci mi-au fost, în mod perfid, induse.                                                                                                       
Deci fanatismul este imediat asociat cu alienarea, falsa conștiință, Dasein -  ființa în lume (Heidegger);  inautenticitatea (Heidegger) -  el semnifică   o viață lipsită de scop  și responsabilitate, depersonalizată și dezumanizată.                                  Teroriștilor  implicați li s-a indus  iluzia că Allah le-a  pregătit  72 de fecioare, drept recompensă,  care îi așteaptă  în ceruri.                                         
De remarcat  este faptul că   teologii și filozofii sec. al XIX-lea i-au dat numărului doi  semnificația de non-ființă.
În ceea ce privește numărul 5,  deși părerile  filosofilor  ocultiști și  a  misticilor   sunt oarecum  divizate, aceștia ajung totuși la ideea  existenței răului  în acest număr.  În vreme ce  pe Saint Martin, numărul 5,   îl  înspăimântă, iar  Hesiod îl considera nefast, pe Pitagora îl încânta, deoarece 5 e ipotenuza triunghiului dreptunghic.                                                                                Dar numărul  5 se regăsește în   pentagrama sau pentagonul stelat. Acesta  a devenit, pentru  Francmasonerie,  simbolul capului care comandă trupului (inițial  a fost simbolul de recunoaștere  a pitagoreicilor).                           
Numărul 5 este considerat de către  creștini, drept număr păgân; chinezii îl considerau teluric -  pământul  fiind reprezentat printr-un pătrat cu cinci  careuri. Lacuria îl considera ca fiind negația ființei cu excepția inteligenței. 
  Toți filozofii au detestat numărul 11  ca fiind un  număr viclean.                            
 Sf. Augustin    îl definește  drept  numărul răului.  Numărul  apostolilor s-a redus la 11, odată cu trădarea lui Iuda. Lacuria spune că cele două unități îl reprezintă pe Lucifer.  După cum vedem  filozofia ocultă   și chiar  unii mistici au găsit ASTFEL, corelații între numere și  anume predestinări umane.                                                                                                        
         Și nu doar filozofia ocultă, ci și  fizica  cuantică, matematica  și cosmologia se implică  în abordarea acestor  probleme ce până  mai ieri au aparținut de filozofia ocultă. Spre exemplu, Frank J. Tripler  în  Fizica nemuririi,  îl citează pe Stephen Weinberg .  Fizicianul american  spune: ,,Este greu să înțelegem întotdeauna că aceste numere  și ecuații   cu care ne jucăm la birou au legătură cu lumea reală. Chiar mai rău, adeseori pare a fi  un consens  general că anumite fenomene sunt tocmai potrivite  pentru un  efort teoretic  respectabil și  experimentat.” (Frank Tripler  Fizica nemuririi, Prefața p. XIII).         
Cum putem pătrunde misterul acestor numere fatidice  ce devin atât de reale și tragice în existența umană?  Cifra 11 nu spune nimic, dar numărul 11 spune ceva.  Dacă este să  admitem  fatalitatea   numărului 11 atunci se exclude liberul  arbitru  din conștiința noastră .                                                                 
Totuși, nu se poate  exclude în mod absolut  liberul arbitru.    Dar, dacă nu suntem  în mod absolut determinați în acțiunile noastre de o Conștiință  cosmică, atunci  suntem monitorizați și acțiunile noastre pornite din inconștient (pe care nu-l putem controla, de ce?)  sunt  efectul jocului  relației cuantice dintre  mentalul uman și Univers.                                                                            Roger Penrose în cartea sa  Mintea noastră… cea de toate zilele    o numeşte  stare de corelare sau de coerenţă între conştiinţa umană şi Conştiinţa Cosmică, între  conştiinţa individuală și alte conştiinţe (a se vedea și cartea  Vasile  Anton  - Cum să scriu un eseu… subcapitolul  ,,Intervine divinitatea în destinul lumii?
         Dacă aplicăm celor   trei date  11.09.2001 - SUA; 11.03. 2004  - Spania  și 11.03.2012 - Franța, metoda   reducției teozofice,  vom afla următoarele:
a)     pentru data de 11.09.2001  -  SUA - cele două turnuri gemene   
1+1+0+9+2+0+0+1 = 14  și 1+4 = 5
 După cum vedem, am a ajuns fatalist la  același număr al răului 5.  
b)    pentru data de  11.03.2004 - Madrid
rezultatul este 11
b1)  1+1+0+3 + 2+0+0+4= 11 și în continuare 1+1= 2 primul număr al răului dintre rădăcinile esențiale
c)     pentru data de 11.03. 2012 Toulouse - sudul Franței
1+1+ 0+3 + 2+0+1+2 =10
           Acest caz ar contrazice regula căci, după cum știm  numărul 10  este un număr al spiritului. Cabala îl numește Malcuthnumărul regatului.                                                                                              Eliphas Lévi crede că acest număr este explicat de parabola celor zece fecioare. Dar, din păcate, în acest număr există două pentagrame.          Și, după cum vom observa, componența  numărului 10  din 11.03.2012 formează perfect cele două pentagrame. Numărul 10 cuprinde  cinci numere pure și cinci impure    
         Prima parte  11. 03  dă  prin reducere teozofică  -  numărul 5 și  prima pentagramă;  cea de-a doua parte  2012  dă prin reducere teozofică iarăși numărul 5   și  formează cea de-a doua pentagramă.                         
Pentru musulmani numărul  5 reprezintă salahul  -  cele cinci rugăciuni  zilnice, ce aparțin  celor  Cinci stâlpi  ai islamului.                                
Ce importanță  și ce semnificație  au pentru musulmani  zilele de 11 septembrie și 11 martie?  Nu am găsit  o semnificație, în afara numărului 5, ca numărul 11  să  ne conducă la ideea unei corelări conștiente  și   voite  cu această dată.  
               Repetarea obstinată a datei de 11, pare a face din acest număr,  un număr fatalist și fatidic, iar corelarea lor  în pentagrame  par să provoace adevărate   tragedii umane.

                                                Vasile Anton, Iași,  27 martie 2012.                                                                                             
     

                                                                               
     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu